Ve dnech od 28.9. do 29.9.2023 probíhá v naší firmě celozávodní dovolená. Veškeré objednávky a požadavky budou řešeny dle pořadí od 2.10.2023.Objednávky přijaté do dne 25.9.2023 po 14:00 hod budou expedovány po celozávodní dovolené.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá: 7:30-12 12:30-16hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
04.06.2020
Nový typ podhrabových desek v nabídce
Vážení zákazníci, na základě četných žádostí, Vám můžeme dnešním dnem ve spolupraci s výrobce nabídnout odlehčené podhrabové desky, hlazené, se zkosen... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
15.03.2022 Časté dotazy
Otázka: Kdy nám bude zboží dodáno?
Další z velmi častých dotazů našich zákazníků je, kdy jim bude objednané zboží dodáno.  číst celé
01.03.2022 Časté dotazy
Cenové nabídky / poptávky
Termíny vytvoření a zaslání cenové nabídky číst celé
01.01.2022 Časté dotazy
Otázka: Kolik bude stát naše oplocení?
Zákazníci se nás často ptají a chtějí ihned na místě vědět, jaká bude přibližná cena jejich oplocení číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Doprava

Ceny dopravy

 1. Úvod
 2. O nákupu
 3. Reklamační řád
Reklamační řád

obchodní společnosti PROFI PLOTY s.r.o.  se sídlem na ul. Nádražní 601/159, 702 00, Ostrava-Přívoz, Česká Republika, identifikační číslo: 02624265, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58225, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.profiploty.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád) byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012
  Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve
  znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží (dále jen „Zboží“), u kterého
  kupující v záruční době uplatnil právo z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“) a postup přijeho reklamaci u společnosti PROFI PLOTY s.r.o., jako prodávajícího.
 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího
  (dále jen „Obchodní podmínky“). Kupující současně bere na vědomí, že je povinen poskytnout
  prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující vyjadřuje svůj souhlas s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu
  Zboží.
  2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá,
  že v době, kdy kupující Zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
  tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
  nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
  převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř
  (24) měsíců od jeho převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží kupujícím. Záruční doba se
  prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy
  pokračuje původní záruční doba.
  3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla
  v důsledku jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
  mechanickým poškozením Zboží kupujícím či třetí osobou,
  prokazatelně nedovolenými zásahy nebo živelnou katastrofou,
  užíváním v rozporu s návodem ke způsobu zacházení se zbožím nebo pokyny uvedenými v
  záručním listu,
  užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  v důsledku nedostatečné nebo nevhodné údržby,
  v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,
  pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.
  4. Odpovědnost Prodávajícího za vady se dále nevztahuje na vady u Zboží prodávané za nižší cenu, a
  to z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, a dále na vady u použitého Zboží za vadu
  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí kupujícím.
  5. Na dárky, které prodávající poskytl kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené
  Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od
  kupní smlouvy je kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu
  prodávajícímu.
  3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
  1. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí Zboží od prodávajícího okamžikem přechodu
  nebezpečí škody na Zboží z prodávajícího na kupujícího. Při zasílání zboží přepravcem přechází
  nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho převzetí kupujícím od přepravce.
  2. Kupující při osobním převzetí Zboží od prodávajícího zkontroluje stav Zboží, jeho úplnost a
  nepoškozenost obalů.
  3. Při převzetí Zboží od přepravce kupující řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky. Kupující dále v den
  převzetí zkontroluje kompletnost Zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Zjevné
  poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat
  nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od
  dopravce převzít, a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.
  4. Jestliže kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této
  prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na
  Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího
  práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní
  smlouvou.
  4. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Veškeré zjevné vady Zboží je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě převzetí,
  nebo, při převzetí od přepravce, je vyznačit v předávacím protokolu přepravce, a dále nahlásit
  prodávajícímu na e-mail info@profiploty.cz. Dále prodávající v případě převzetí Zboží od
  přepravce s poškozeným obalem doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.
  2. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně v prodejně prodávajícího na adrese PROFI PLOTY s.r.o., Rudná 809/6, 703 00, Ostrava-Vítkovice, kde po předložení daňového dokladu o koupi vyplní pracovník prodávajícího s kupujícím reklamační protokol, nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na tuto adresu. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím, který je spotřebitelem, požadován.
  3. V případě, že kupující bude zasílat Zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii daňového dokladu o koupi, detailní popis reklamované závady, kontaktní údaje kupujícího a požadovaný způsob vyřízení reklamace. K tomuto slouží vzorový reklamační formulář, který naleznete ke stažení zde nebo Vám jej zašleme na požádání prostřednictvím emailu.
  4. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém
  obchodě prodávajícího, a to buď daňovým dokladem o zakoupení zboží nebo záručním listem.
  5. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ
  1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své
  podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  2. Nemá-li Zboží vlastnosti dle čl. 2.1 Reklamačního řádu, může kupující, který je spotřebitel, požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující, který je spotřebitel, požadovat jen výměnu této součásti, a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení kupní smlouvy. V takovém případě má kupující, který je spotřebitelem, vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
  3. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má kupující, který je spotřebitel, i v případě
  odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
  větší počet vad. V takovém případě má kupující, který je spotřebitel, právo od kupní smlouvy
  uzavřené s prodávajícím odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada,
  jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v
  době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za
  to, že trpí větším počtem vad.
  4. Pokud kupující, který je spotřebitel, od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím neodstoupí, ani
  neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může
  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Kupující, který je spotřebitel, má právo na
  přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho
  součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
  nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.
  5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím Zboží
  upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  6. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu
  předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího, který je spotřebitel, o odstoupení od smlouvy, pokud
  jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ. V případě odstoupení od smlouvy
  se smlouva od počátku ruší, a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě
  poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní Zboží
  včetně veškerého příslušenství.
  7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující
  jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující, který je spotřebitel, místo práva na výměnu Zboží
  právo na přiměřenou slevu.
  6. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Při přijetí Zboží k reklamaci prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu
  vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně
  odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
  pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k
  odbornému posouzení vady.
  3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitel, nedohodne na lhůtě delší. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující, který je spotřebitel, stejná práva jako v případě podstatného porušení kupní smlouvy. U kupujícího, který je podnikatelem, není lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace závazná. U kupujícího podnikatele se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci zboží nejpozději do 50 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.
  4. vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího telefonicky, SMS, nebo e-mailem, byla-li
  reklamace uplatněna kupujícím osobně v sídle prodávajícího. Pokud bylo Zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího spolu s vyjádřením prodávajícího k uplatněné reklamaci, tj. výdejním protokolem reklamace.
  5. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka Zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace informován.
  6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je kupující povinen požádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
  7. Při převzetí Zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen zkontrolovat Zboží a jeho soulad
  s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení
  obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními
  není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
  8. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. Tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
  9. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení
  reklamace informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek z prodeje použít na
  úhradu skladného, a případný zůstatek z prodeje zaslat kupujícímu složenkou na jeho adresu.
  10. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 8. 9. 2021 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

Novinky z našeho blogu

Otázka: Kdy nám bude zboží dodáno?
Otázka: Kdy nám bude zboží dodáno?
Další z velmi častých dotazů našich zákazníků je, kdy jim bude objednané zboží dodáno.  číst celé
Cenové nabídky / poptávky
Cenové nabídky / poptávky
Termíny vytvoření a zaslání cenové nabídky číst celé
Otázka: Kolik bude stát naše oplocení?
Otázka: Kolik bude stát naše oplocení?
Zákazníci se nás často ptají a chtějí ihned na místě vědět, jaká bude přibližná cena jejich oplocení číst celé
Otázka: Jaké oplocení mi doporučíte?
Otázka: Jaké oplocení mi doporučíte?
Často od Vás slýcháme otázku, jaké oplocení byste mi doporučili, proto jsme pro vás připravili odpovědi našich techniků, kteří mají se stavbami plotů ... číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

PROFI PLOTY s.r.o.
Erbenova 280/66
703 00 Ostrava-Vítkovice

Kontakty
Zákaznická podpora
Zákaznická podpora
Po-Pá: 7:30-12 12:30-16hod.
©2020 PROFI PLOTY s.r.o., všechna práva vyhrazena, jakékoli kopírování obsahu tohoto webu nebo jeho části, bez písemného souhlasu zakázáno.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz